Huisregels

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.

Om de activiteiten van Social Mile zo leuk en veilig mogelijk te houden zijn er een aantal basis regels opgesteld. Bij deelname aan de activiteiten gaat de deelnemer akkoord met onderstaande huisregels maar ook onze Algemene Voorwaarden en Privacy policy.

Verkeersdeelname
Tijdens de activiteiten van Social Mile bevind je je op de openbare weg waar de algemene verkeersregels gelden; hier heb je je ten alle tijden aan te houden. Daarnaast volgen we de volgende tips op:

- Loop zo veel mogelijk op de stoep;
- Indien op de weg gelopen wordt, houdt zoveel mogelijk rechts;
- Geef elkaar signalen betreft de verkeerssituatie;
- Ga er nooit van uit dat je voorrang krijgt van andere verkeersdeelnemers;
- Neem nooit voorrang waar je er geen recht op hebt, tenzij je dit nadrukkelijk krijgt;
- Groet andere hardlopers;
- Wanneer de koploper het doorgaande verkeer een stopteken geeft zodat jij en andere Social Milers kunnen oversteken, loop dan altijd achter de koploper langs.

Zorg er ten alle tijden voor dat je duidelijk zichtbaar bent voor al het overige verkeer. Het dragen van voldoende reflecterend materiaal - in de periode dat de zon voor 20:05u onder is - is verplicht. Het dragen van bijvoorbeeld LED verlichting wordt zeer gewaardeerd.

Wanneer je niet in het bezit bent van een reflecterend hesje kun je deze desgewenst in onze webshop bestellen.

Eigen risico
Deelname aan activiteiten van Social Mile geschiedt op vrijwillige basis en eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die deelnemers ondervinden of veroorzaken.

Huisdieren
Hoe lief we ze ook vinden en hoe goed hij of zij ook getraind is; voor de veiligheid van mens en dier verzoeken we je huisdieren thuis te laten.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Het opvolgen van aanwijzingen en instructies van de organisatie dienen direct opgevolgd te worden.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het activiteitenterrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het activiteitenterrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Diefstal, verlies, lockers
Op het activiteitenterrein zijn géén lockers aanwezig. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een activiteit en/of achter te laten in de auto. Het is absoluut niet acceptabel spullen in bewaring te leggen bij één van onze verzamelpunten.

Foto, video en geluidsopname
Een ieder die deelneemt aan de activiteiten van Social Mile geeft voorafgaand de activiteiten schriftelijk toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidopnamen waar de deelnemer mogelijk in (of op) voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Parkeren en rijwielstalling
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig door de gemeente worden verwijderd.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

TOP